پوست

آرایشی

آفتاب

گونـاگونـی

گونـاگونـی

ویژگیها و اولویتهای STA

STA با در نظر گرفتن نیاز های مصرف کننده و بازار داخل و با نگاهی رو به آینده همواره می کوشد پل ارتباطی مناسب بین مشتری و نام های آشنا باشد که مسیر دسترسی به کالاهای با کیفیت و مطرح در بازار جهانی همواره برای مشتریان  سهل و آسان باشد و همچنین برخورداری از پشتیبانی کار آمد را از حقوق اولیه مشتریان خود می داندکه در این راه موارد زیر از مهمترین ویژگیها و اولویتها می باشند:

  • tick-icon تیم توانمند
  • tick-icon مشتری مداری
  • tick-icon پشتیبانی همیشگی
  • tick-icon خدمات مناسب
  • tick-icon کیفیت در کالا
  • tick-icon استفاده از دانش روز
  • tick-icon سرعت در انتفال کالا و خدمات
  • tick-icon دسترسی به نام های بزرگ

STA پل ارتباطی مناسب بین نامهای آشنای جهانی و مشتری

STA پل ارتباطی مناسب بین نامهای آشنای جهانی و مشتری

تهیه کالا

بررسی و تحقیق در باره برندهای خاص دنیا و انتخاب درست

تهیه کالا

بررسی و تحقیق در باره برندهای خاص دنیا و انتخاب درست

پشتیبانی

ارتباط پیوسته با مشتری در خصوص کالا و خدمات ارائه شده

پشتیبانی

ارتباط پیوسته با مشتری در خصوص کالا و خدمات ارائه شده

اطلاع رسانی

اخبار , مقالات رویدادهای علمی و نمایشگاهی داخلی و خارجی

اطلاع رسانی

اخبار , مقالات رویدادهای علمی و نمایشگاهی داخلی و خارجی

اخبار و رویداد ها

Dubai Derma

5 – 7 March 2024

Beautyworld Middle East

30 October – 01 November 2023, at the Dubai World Trade Centre